מורה לגיטרה אוטומטי - לימוד גיטרה בקצב אישי - ניתן לשלוט בקצב הנגינה