מפת תווים לצוואר הגיטרה

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
פה# פה מי רה# רה דו# דו סי לה# לה סול# סול פה# פה מי
דו# דו סי לה# לה סול# סול פה# פה מי רה# רה דו# דו סי
לה סול# סול פה# פה מי רה# רה דו# דו סי לה# לה סול# סול
מי רה# רה דו# דו סי לה# לה סול# סול פה# פה מי רה# רה
סי לה# לה סול# סול פה# פה מי רה# רה דו# דו סי לה# לה
פה# פה מי רה# רה דו# דו סי לה# לה סול# סול פה# פה מי
עו"ד צעד אחד קדימה לפני כולם
מחשבונים משפטיים